• This game is under the Fantasy, Sci-Fi & Action/Adventure genres.
  • The game system is Star Wars Saga Edition.
Character Logon Information
GMs
The Force AllGMYesterdayYesterday1110
Players
2-1BZ 089EplayerTodayYesterday72
Cosmic 04ACDplayerTodayThu, 24 Nov356
Fengar 089EplayerTodayToday156
Grawl Fros 09playerYesterdayWed, 23 Nov2
Pier Nub 0ACDplayerThu, 13 JanSun, 09 Jan228
Rick Earthtreader 05playerTodayYesterday5
Seon Oonb 089EplayerWed, 23 NovTue, 22 Nov109
Star Morland 05playerYesterdayYesterday4
Tren Tacema 089EplayerTodayTue, 22 Nov121
Zaexl Fortepiano 0playerWed, 05 OctNever0
Zerk 0389ABCDEplayerTodayToday666
NPCs
Aeriun Vitahr 03NPCYesterdayWed, 14 Aug 201917
Ana 03NPCYesterdayThu, 22 Aug 201919
Asha Sarnova 0NPCYesterdayTue, 29 May 201824
B8-T1 03NPCYesterdayFri, 30 Aug 201936
Ceneric Starfire 0NPCYesterdayNever0
Daxx Thorne 01NPCYesterdayWed, 20 Jun 201833
Dov Tzi'Fael 0ANPCYesterdayMon, 21 May 20189
Drarfful son of Tarfful 07NPCYesterdaySun, 16 Sep 201831
Drassk Kimsakt 03NPCYesterdayTue, 30 Jul 201914
Dromo Bremack 0NPCYesterdayMon, 26 Jul 2021120
Hyren Rothana 0BNPCYesterdayMon, 23 Mar 202052
Jacen Arrick 0ANPCYesterdayFri, 05 Oct 201841
Jorad Taron 07NPCYesterdaySun, 21 Oct 201845
K8-E 0BNPCYesterdayWed, 01 Apr 202034
Kaal Vang 07NPCYesterdayWed, 19 Sep 201831
Kar'Li Ro 0ENPCYesterdayMon, 20 Jun33
Kara Starbloom 0ANPCYesterdayTue, 22 May 201818
Kara Svitz 07NPCYesterdayThu, 21 Jun 201821
Kayden Ward 024NPCYesterdaySun, 15 Mar 202048
kivan cozuhl 0124NPCYesterdaySat, 09 Nov 2019122
Klepto 0NPCYesterdayTue, 06 Jul 202188
Koran 013NPCYesterdayMon, 24 Jun 201922
Kupi 0NPCYesterdayWed, 15 Aug 20189
Marrik Do'Faray 03NPCYesterdayWed, 24 Jul 201918
Monnda Keeg 024NPCYesterdaySat, 07 Dec 201942
Murr 0NPCYesterdayThu, 10 May 20182
Navin Rendor 0NPCYesterdayTue, 15 May 20185
Oberan Bata 0BNPCYesterdayTue, 31 Mar 202030
Orelko Manikan 0NPCYesterdayWed, 19 Sep 20181
PK-N8 (Nate) 0NPCYesterdayNever0
R4-DX (Dex) 0NPCYesterdayNever0
Rashu Lassa 04NPCYesterdayMon, 01 Mar 202153
Scoldufin 07BNPCYesterdayFri, 03 Jan 202022
Siri Escalus 0NPCYesterdayTue, 22 May 201814
Ta'Rev 012NPCYesterdaySat, 11 May 2019119
Temmo Dorn 0BNPCYesterdaySat, 04 Jan 202014
Vekmut 0NPCYesterdaySun, 06 May 20181
Vin Dalto 0NPCYesterdayThu, 20 Sep 201810
W-A04 07NPCYesterdayMon, 21 May 201824
Yarua 04NPCYesterdayTue, 29 Oct 201920